cqgn.net
当前位置:首页 >> 十五道除法竖式计算有答案哦 >>

十五道除法竖式计算有答案哦

0.1:3

456/12=38; 494/19=26; 308/28=11; 513/19=27; 949/13=73; 986/58=17; 315/15=21; 774/18=43; 867/17=51; 936/36=26; 576/18=32; 924/21=44; 527/17=31; 984/24=41; 752/16=47.

说吧

用竖式计算下面各题。 (1)68.8÷4= (2)85.44÷16= (3)67.5÷15= (4)289.9÷18=   (5)101.7÷9=(6)243.2÷64=   (7)16.8÷28=  (8)15.6÷24=(9)0.138÷15=   (10)1.35÷27=(11)0.416÷32=(12)3...

乘法: 5.6×2.9 3.77×1.8 0.02×96 5.22×0.3 9.99×0.02 4.67×0.9 5×2.44 1.666×6.1 9.432×0.002 5.6×6.5 4.88×2.9 5.61×4.3 8.9×2.4 5.5×55 9.77×0.02 1.384×5.1 8.78×83 2.6×61 0.059×0.2 4.268×1.7 57×5.7 9.46×2.85 17.8×6.4 1.5×4.9 2.5×0.88...

希望我提供的对你有所帮助,有30道题并附答案,你就自己选吧,望采纳: 0.72÷12 =0.06 0.77÷1.1 =0.7 0.72÷4 =0.18 9.6÷6 =1.6 4.6÷23 =0.2 14÷0.5 =28 6.8÷4=1.7 1.2÷3 =0.4 0.48÷6 =0.08 2.4÷0.6 =4 84÷0.04 =2100 0.49÷0.7 =0.7 6.3÷3.1=2 96...

要有余数的吗

1. 24.6x8-3.3 2. 3.2x6-2.1 3. 6.6-1.2x3 4. 9.8+4x2.7 5. 2.4x4.2-9.1 6. 5.8x5-4x1.1 7. 6.5x4+2.1x3 8. 4.7x5+6.2-1.1 9. 6.4x8-2.1+2 10. 8.5x6-2.2+0.9 11.12.4x5-4.1+6.5 12. 24.5-2.5x4+3.1

(1)68.8÷4= (2)85.44÷16= (3)67.5÷15= (4)289.9÷18= (5)101.7÷9=(6)243.2÷64= (7)16.8÷28= (8)15.6÷24=(9)0.138÷15= (10)1.35÷27=(11)0.416÷32=(12)3.64÷52= (13)91.2÷3.8=(14)0.756÷0.18=(15)51.3...

1)68.8÷4= (2)85.44÷16= (3)67.5÷15= (4)289.9÷18= (5)101.7÷9=(6)243.2÷64= (7)16.8÷28= (8)15.6÷24=(9)0.138÷15= (10)1.35÷27=(11)0.416÷32=(12)3.64÷52= (13)91.2÷3.8=(14)0.756÷0.18=(15)51.3÷0...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.cqgn.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com